Угода користувача

Настоящее Пользовательское соглашение адресовано любому дееспособному лицу достигшему 18 лет(далее – Пользователю) на изложенных ниже условиях. Если данные условия противоречат интересам Пользователя, мы рекомендуем отказаться от дальнейшего использования сайта и Платформы.

 • Сайт zapi.com.ua використовується для опису функцій Платформи zapi.com.ua, супутніх послуг та подання запитів на співпрацю.
 • Адміністрація надає виключне право на використання Платформи, а також надає супутні послуги за обраним Тарифом.
 • Користувач використовує Платформу відповідно до умов договору та обраного Тарифу.
 • Для використання Платформи Користувач укладає договір на надання послуг.
 • Користувач самостійно несе відповідальність за збереження свого логіна та пароля.
 • Адміністрація не зобов'язана надавати технічну підтримку Користувачеві до моменту укладення договору і надання послуг.
 • Платформа інтегрована з різними сервісами, в тому числі з сервісами аналітики, платежів, розсилок та платіжними системами. Платформа забезпечує тільки можливість доступу до сервісів. Всі питання, пов'язані з використанням сторонніх сервісів, регулюються документами такого сервісу і вирішуються між власником сервісу та Користувачем самостійно.
 • Користувач приймає на себе всі ризики, пов'язані з використанням Платформи і послуг.
 • Адміністрація не дає Користувачеві ніяких явно виражених або неявних гарантій щодо Платформи та послуг.
 • Адміністрація не несе відповідальності за: неможливість використання Платформи з причин, незалежних від Адміністрації; будь-які дії та/або бездіяльність постачальників послуг, сервісів, мереж, програмного забезпечення або обладнання; безпеку логіна та/або пароля Користувача;
 • Адміністрація є правовласником Платформи та її складових частин.
 • Невиключна ліцензія обмежена «правом на використання», і жодне з положень договору не означає передачі Користувачеві виняткового права на Платформу.
 • Права на програмний код Платформи, в тому числі верстка, належать Адміністрації.
 • Невиключна ліцензія надається на термін, регіон, доменне ім'я, торгову назву, які зазначені в договорі без права передачі, видачі субліцензій.
 • Користувач має право за допомогою Платформи: використовувати комплекс програмного забезпечення, що включає в себе брендований Сайт, Додаток, Панель адміністратора; змінювати, копіювати та видаляти Базу Даних своїх користувачів;
 • При створенні брендованого Сайту Користувач надає зображення, іконки та тексти.
 • Надаючи Контент для завантаження на Платформу, Користувач надає Адміністрації право на зберігання та обробку Контенту з метою виконання договору, в тому числі для забезпечення коректної роботи Платформи, відсутність збоїв та іншого.
 • Користувач гарантує, що Контент не порушує права третіх осіб.
 • Користувач самостійно несе відповідальність за розміщений на Платформі Контент.
 • Користувач не має права: використовувати отриману під час роботи інформацію, порушувати інтереси Адміністрації, вносити зміни в програмний код Платформи без згоди Адміністрації; переносити, копіювати, здійснювати діяльність під іншим Торговим назвою і в іншому регіоні, ніж зазначено в договорі; використовувати Платформу способами, прямо не передбаченими договором; робити спроби обійти технічні обмеження, встановлені Платформою; рекламувати товари і послуги не передбачені положеннями договору; здійснювати будь-які дії з приховування ідентифікатора «work on zapi.com.ua», якщо це не обумовлено в договорі.
 • Адміністрація надає Користувачу послуги з: надання та підтримки Платформи для здійснення діяльності в сфері оренди електротранспорту, з прописаною Торговою назвою, в регіоні зазначеному в договорі;
 • Тарифи вказуються в додатковій угоді при укладенні договору.
 • Адміністрація має право змінювати, допрацьовувати та оновлювати Платформу без згоди Користувача; самостійно розміщувати ідентифікатор «work on zapi.com.ua» на Платформі Користувача, якщо інше не обумовлено в договорі.
 • Платформа виконує обробку персональних даних користувачів з метою виконання Угоди згідно з вимогами Про персональних даних. Порядок обробки та захист персональних даних визначається Політикою конфіденційності.
 • Адміністрація не здійснює збір, зберігання та обробку персональних даних, що збираються Користувачем на наданої йому Платформі, а лише передає в користування обчислювальні потужності, які можуть використовуватись Користувачем для збору персональних даних.
 • У разі здійснення Користувачем обробки персональних даних третіх осіб, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання належних заходів щодо захисту персональних даних користувачів, в тому числі в частині отримання відповідних дозволів, розміщення на Сайті необхідних документів та інформації.
 • У разі пред'явлення Адміністрації претензій, вимог та/або позовів про порушення прав третіх осіб, пов'язаних з порушенням даних Користувачем гарантій, Користувач приймає на себе зобов'язання по їх врегулюванню та відшкодування шкоди Адміністрації в разі її виникнення.