Kullanım Şartları

Bu Kullanıcı Sözleşmesi, aşağıda belirtilen koşullarda 18 yaşına (bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) ulaşan tüm yetenekli kişilere yöneliktir. Bu koşullar Kullanıcının çıkarlarına aykırı ise, siteyi ve Platformu kullanmaya devam etmeyi reddetmenizi tavsiye ederiz.

 • Zapi.com.ua web sitesi, zapi.com.ua Platformunun işlevlerini, ilgili hizmetleri açıklamak ve işbirliği taleplerini iletmek için kullanılır.
 • İdare, Platform'u kullanmak için münhasır olmayan bir lisans verir ve ilgili hizmetleri seçilen Tarifede sunar.
 • Kullanıcı, Platformu sözleşme şartlarına ve seçilen Tarifeye uygun olarak kullanır.
 • Kullanıcı, Platformu kullanmak için hizmetlerin sağlanması için bir anlaşma yapar.
 • Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden yalnızca kendisi sorumludur..
 • İdare, sözleşmenin akdedilmesine ve hizmetlerin sağlanmasına kadar Kullanıcıya teknik destek sağlamakla yükümlü değildir.
 • Platform, analiz hizmetleri, ödemeler, postalar, ödeme sistemleri dahil olmak üzere çeşitli hizmetlerle entegre edilmiştir. Platform yalnızca hizmetlere erişim olanağı sağlar. Üçüncü taraf hizmetlerin kullanımıyla ilgili tüm sorunlar, bu tür bir hizmetin belgeleri ile düzenlenir ve hizmet sahibi ile Kullanıcı arasında kendi başına çözülür.
 • Kullanıcı, Platform ve hizmetlerin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenir.
 • Аİdare, Kullanıcıya Platform ve hizmetler ile ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermez.
 • İdare şunlardan sorumlu değildir: Platformu İdare'nin kontrolü dışındaki nedenlerle kullanmanın imkansızlığı; hizmet sağlayıcıların, hizmetlerin, ağların, yazılımların veya ekipmanların herhangi bir eylemi ve / veya eylemsizliği; Kullanıcının oturum açma adı ve / veya şifresinin güvenliği;
 • Yönetim, Platformun ve bileşenlerinin telif hakkı sahibidir.
 • Münhasır olmayan lisans, «kullanım hakkı» ile sınırlıdır ve sözleşmenin hiçbir hükmü, münhasır hakkın Platform'a devredilmesi anlamına gelmez.
 • Düzen dahil olmak üzere Platformun yazılım kodunun hakları İdare'ye aittir.
 • Sözleşmede belirtilen terim, bölge, alan adı, ticaret adı için devretme, alt lisans verme hakkı olmaksızın münhasır olmayan bir lisans sağlanır.
 • Platformu kullanarak, Kullanıcı şu haklara sahiptir: markalı Site, Uygulama, Yönetici Panelini içeren yazılım kompleksini kullanma; kullanıcılarının Veritabanını değiştirme, kopyalama ve silme;
 • Markalı bir Site oluştururken, Kullanıcı resimler, simgeler, metinler sağlar.
 • Kullanıcı, Platforma yüklenmek üzere İçeriği sağlayarak, Platformun doğru çalışmasını, hataların olmaması ve diğer şeyler dahil olmak üzere sözleşmeyi yerine getirmek için İdareye İçeriği saklama ve işleme hakkını verir.
 • Kullanıcı, İçeriğin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini garanti eder.
 • Kullanıcı, Platformda yayınlanan İçerikten tek başına sorumludur.
 • Kullanıcı, iş sırasında aldığı bilgileri İdare'nin menfaatlerini ihlal edecek şekilde kullanma, Platformun program kodunda İdare'nin izni olmadan değişiklik yapma hakkına sahip değildir; sözleşmede belirtilenden farklı bir Ticaret unvanı altında ve farklı bir bölgede faaliyetlerini devretme, kopyalama, yürütme; Platformu sözleşmede açıkça belirtilmeyen şekillerde kullanmak; Platform tarafından belirlenen teknik kısıtlamaları aşmak için girişimlerde bulunmak; sözleşme hükümlerinde öngörülmeyen mal ve hizmetlerin reklamını yapmak; sözleşmede belirtilmemişse «zapi.com.ua üzerinde çalış» tanımlayıcısını gizlemek için herhangi bir işlem yapmak.
 • İdare, Kullanıcıya şu hizmetler sunar: Elektrikli ulaşım kiralama alanında, tescilli Ticaret unvanı ile ve sözleşmede belirtilen bölgede faaliyetlerin yürütülmesi için Platformun sağlanması ve desteklenmesi;
 • Tarifeler, sözleşmenin imzalanması sırasında ek sözleşmede belirtilir.
 • İdare, Kullanıcının izni olmadan Platformu değiştirme, tadil etme ve güncelleme hakkına sahiptir; sözleşmede aksi belirtilmedikçe, «zapi.com.ua üzerinde çalış» tanımlayıcısını Kullanıcı Platformunda bağımsız olarak yayınlayın.
 • Platform, Sözleşmeyi kişisel verilerle ilgili gerekliliklere uygun olarak yürütmek için Kullanıcıların kişisel verilerini işler. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin prosedür, Gizlilik Politikası tarafından belirlenir.
 • İdare, Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan Platformda toplanan kişisel verileri toplamaz, saklamaz ve işlemez, ancak yalnızca Kullanıcı tarafından kişisel verileri toplamak için kullanılabilecek bilgi işlem gücünü kullanmak üzere aktarır.
 • Kullanıcının üçüncü şahısların kişisel verilerini işlemesi durumunda, uygun izinlerin alınması, gerekli belge ve bilgilerin Sitede yayınlanması da dahil olmak üzere, kullanıcıların kişisel verilerini korumak için uygun önlemlere uyulmasından yalnızca Kullanıcı sorumludur.
 • Kullanıcı tarafından verilen teminatların ihlali ile ilgili olarak İdare'nin üçüncü kişilerin haklarının ihlaline yönelik talep, talep ve / veya iddialarda bulunması halinde, Kullanıcı bunları halletmek ve oluşması durumunda İdareye zararını tazmin etmekle yükümlüdür. oluşum.